Dualar

«İlahi! Binəbiyyin ərəbiyyin və rəsulin mədəniyy. Və əxihi əsədullahi musəmməm bi Əliyy. Və bi Zəhraə bətulin və bi ummi vələdətha. Və bisibtəyhi və şibləyli huma nəcluz zəkiyy. Və bi Səccadə və bil Baqiri vəs Sadiqi həqqa. Və bi Musa və Əliyyin və Təqiyyin və Nəqiyy. Və bizil Əskəriyy vəl huccətil Qaimi bil həqq. Əlləzi yəzribu bis səyfi bihukmin əzəliyy. Və ələyhim sələvati və səlami əlfa. Biləyalin və nəharin və ğədatin və əşiyy. Əcibil’anə duana və tərəhhəm huzərana. Vəqzi hacəti lənəl kullə ilahi binəbiyyi. Və təqəbbəl bi qəbulin həsənin rəbbi duana. Binəbiyyin və Əliyyin və vəliyyin və vəsiyy. Və səlli əla cəmil ənbiyai vəl mursəlin. Vəl həmdu lillahi rəbbil aləmin.»

Advertisements

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِي

%d bloggers like this: